Llengua Nacional

Des de la tardor de 2021, i durant més de 10 números, tornaré a escriure a la revista Llengua Nacional, amb un article a cada número, amb la secció fixa “Juguem amb la llengua”, des d’un punt de vista didàctic.